از قطعات پر کاربرد الکترونیکی مقاومت  میباشد . در گستره اکترونیک از  طراحی و مونتاژ یا ساخت دستگاهای الکترونیکی و همچنین تعمیرات  آنها  انواع مقاومت مورد استفاده  فراوان دارد .

جستجوی اقلام بر اساس پارامتر
نام:
قیمت: از ريال تا ريال

محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.